Hoewel het klassieke sociaal rechercheursvak zich voornamelijk richt op fraude in het zittend bestand, zijn wij er van overtuigd dat het handhaven aan de poort zeker zo belangrijk is. Het is van groot belang om als handhavers de poortwachtersfunctie te vervullen.

Samen met de klantmanager investeren we in een juiste beoordeling van de aanvraag, waardoor we de cliënt op korte termijn duidelijkheid kunnen geven. Andere trajecten blijven achterwege en fraude kan voorkomen worden.

Door handhaving gemeentebreed in te vullen wordt onderlinge samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de gemeente vergroot en versterkt. Naast stimulering van handhaving levert dit een hogere effectiviteit en efficiëntere handhaving op.

Door het opbouwen van verschillende netwerken kan sneller en adequater gereageerd worden op meldingen en overlastsituaties.

Door het verkleinen van de afstand tussen gemeente en cliënt, maar óók middels daadkrachtig optreden, wordt duidelijkheid gegeven voor beide partijen.

Ook de cliënt zal deze duidelijkheid uiteindelijk waarderen.